Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Oferta Data publikacji Numer oferty
Konkurs na stanowiska stażystów w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2017-04-06 PO V WO 1111. 6 .2017
konkurs na stanowisko Zastępcy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego. 2017-03-27 PO V WO 1111.5 .2017
Informacja o możliwości zatrudnienia na stanowisku sekretarka/sekretarz w Wydziale Budżetowo - Administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2017-03-14 PO V WO 1112. 4. 2017
ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. płac z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego 2017-03-14 PO V WO 1111. 4 .2017
Konkurs na stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji 2017-03-07 PO V WO 1111. 3 .2017
Informacja, o możliwości zatrudnienia pracowników na stanowisko sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie. 2017-02-21 PO V WO 1112. 2 .2017
Konkurs na stanowisko Zastępcy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego. 2017-01-23 PO VI K 1111. 1 .2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarka/sekretarz w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie 2017-01-10 PO VI K 1112. 1 .2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarka/sekretarz w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie 2016-11-25 PO VI K 1113. 7. 2016
Konkurs na stanowiska stażystów w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2016-11-15 PO VI K 1110. 8.2016
Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie 2016-10-28 PO VI K 1111. 4 .2016
Konkurs na stanowisko stażysty w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2016-10-19 PO VI K 1110. 7 .2016
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie na podstawie umowy na zastępstwo 2016-10-19 PO VI K 1113. 5 .2016
Informacja o wolnych etatach asesorskich 2016-10-03 PO VI K 1112.33.2016
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarka/sekretarz 2016-07-28 PO VI K 1113.4.2016
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarka/sekretarz w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie 2016-06-09 PO VI K 1113. 3.2016
Konkurs na stanowisko specjalisty ds. płac z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego 2016-06-09 PO VI K 1110. 5 .2016
Konkurs na stanowiska stażystów w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2016-04-22 PO I K 1110. 4 .2016
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2016-04-15 POI K 1113. 2 .2016
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2016-02-22 PO I K 1113.1.2016
Konkurs na stanowisko specjalisty ds. inwestycji i remontów z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego 2016-02-04 PO I K 1110. 2 .2016
konkurs na stanowiska stażystów w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2016-01-12 PO I K 1110.1.2016
ogłasza konkurs na stanowisko księgowego z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego 2015-11-27 I K 1110/ 9 /15
O g ł o s z e n i e o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie 2015-10-15 I K 1111/ 3 /15
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2015-10-15 I K 1113/ 6 /15
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2015-07-31 I K 1113/ 4 /15
konkurs na stanowiska stażystów w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2015-07-28 I K 1110/ 6 /15
Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie 2015-07-20 I K 1111/ 2 /15
ogłasza konkurs na stanowisko analityka kryminalnego z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego 2015-07-19 I K 1110/ 5 /15
Informacja o wolnych etatach asesorskich 2015-06-19 I K 1112 /18/15
Konkurs na stanowisko archiwisty z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego. 2015-05-06 I K 1110/ 3 /15
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2015-05-06 I K 1113/ 3 /15
Konkurs na stanowiska stażystów w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2015-02-11 I K 1110/ 2/15
Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie 2015-02-06 I K 1111/ 1 /15
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2015-02-02 I K 1113/ 1 /15
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika biura podawczego w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2015-02-02 I K 1113/ 2 /15
konkurs na stanowisko specjalisty ds. inwestycji i remontów z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego 2015-01-21 I K 1110/ 1/15
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarka/sekretarz w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie 2014-12-05 I K 1113/ 10 /14
Konkurs na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Piasecznie 2014-12-03 I K 1110/ 10 /14
Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie 2014-11-07 I K 1111/ 4 /14
ogłasza konkurs na stanowisko księgowego z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego 2014-09-15 I K 1110/ 9 /14
O g ł o s z e n i e o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie 2014-07-03 I K 1111/ 3 /14
Konkurs na stanowiska stażystów w prokuraturach rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2014-05-07 I K 1110/ 5/14
ogłasza konkurs na stanowisko księgowego z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego 2014-04-24 I K 1110/ 3/14
konkurs na stanowisko księgowego z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego 2014-02-18 I K 1110/ 2 /14
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2014-02-18 I K 1113/ 2 /14
konkurs na stanowisko analityka kryminalnego 2013-12-06 I K 1110/ 15 /13
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora 2013-10-25 I K 1111/ 4 /13
Ogłoszenie o wolnych etatach asasorskich 2013-07-31 I K 1112 /24/13
konkurs na stanowisko analityka kryminalnego z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego 2013-05-09 I K 1110/ 4 /13
O g ł o s z e n i e o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa 2013-03-28 I K 1111/ 2 /13
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2013-03-28 I K 1113/ 1 /13
Konkurs na stanowiska stażystów w prokuraturach rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2013-01-18 I K 1110/ 1 /13
Konkurs na stanowisko archiwisty z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego 2013-01-18 I K 1110/ 2 /13
Menu boczne