Nawigacja górna
  • Wersja graficzna
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • ePuap

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Menu główne
Treść strony
Nazwa zamówienia Data publikacji Numer zamówienia
Plan przetargów na 2021 r. 2021-03-11 PO VII WB 260.6.2021
sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz faksów posiadanych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie i prokuratury rejonowe jej podległe 2020-12-08 PO VII WB 261.5.2020
Świadczenie usług przewozu zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratora lub przedstawiciela Policji, na terenie objętym działaniem Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2020-10-29 PO VII WB 261.4.2020
Świadczenie usług przewozu zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratora lub przedstawiciela Policji, na terenie objętym działaniem Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2020-10-15 PO VII WB 261.3.2020
Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej prokuratur rejonowych 2020-06-26 PO VII WB 261.2.2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok powyżej równowartości 30000 euro 2020-05-12 PO VII WB 261.1.2020
Świadczenie usług polegających na konserwacji i serwisowaniu/naprawach systemów zabezpieczenia i instalacji przeciwpożarowej w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i w podległych jej prokuraturach rejonowych 2019-11-20 PO VII WB 261.10.2019
Świadczenie usług przewozu zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratora lub przedstawiciela Policji, na terenie objętym działaniem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. 2019-10-08 PO VII WB 261.12.2019
Dostawa papieru kserograficznego do kserokopiarek i drukarek będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej prokuratur rejonowych 2019-07-23 PO VII WB 261.9.2019
usługa sprzątania: sprzątanie własnym sprzętem i środkami czystości, powierzchni biurowych, terenów zielonych i posesji oraz zastępstwo w czasie zwolnień lekarskich i urlopów sprzątaczek zatrudnionych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i podległych jej prokuraturach rejonowych 2019-06-14 PO VII WB 261.8.2019
Usługa dzierżawy 55 szt. kserokopiarek (22 kopiarki niskowydajne, 31 kopiarki średniowydajne, 2 kopiarki wysokowydajne) wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzeń w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i wskazanych prokuraturach rejonowych jej podległych 2019-05-23 PO VII WB 261.6.2019
Usługa sprzątania: sprzątanie własnym sprzętem i środkami czystości powierzchni biurowej, terenów zielonych i posesji oraz zastępstwo w czasie zwolnień lekarskicj i urlopów sprzątaczek zatrudnionych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i podległych jej prokuraturacg rejonowych 2019-05-08 PO VII WB 261.2.2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok powyżej równowartości 30000 euro 2019-02-21 PO VII 261.3.2019
Świadczenie usług: konserwacji i napraw instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych oraz napraw ślusarsko-stolarskich w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i w podległych jej Prokuraturach Rejonowych 2019-01-25 PO VII WB 261.1.2019
Usługa przewozu zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratora lub przedstawiciela Policji, na terenie objętym działaniem Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2018-10-17 ZP/43/1/2018
Usługa przewozu zwłok ludzkich w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych na zlecenie Prokuratora lub przedstawiciela Policji 2018-09-28 ZP/43/2018
Dostawa papieru kserograficznego do kserokopiarek i drukarek będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej prokuratur rejonowych 2018-07-17 ZP/33/2018
Dostawa papieru kserograficznego do kserokopiarek i drukarek będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej prokuratur rejonowych 2018-06-26 ZP/27/2018
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i faksów będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Warszawie i prokuratur rejonowych jej podległych 2018-03-26 ZP/15/2018
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok powyżej równowartości 30000 euro 2018-03-07 PO VII WB 261.4.2018
usługa sprzątania: sprzątanie powierzchni biurowych, hotelowych, posesji oraz zastępstwo w czasie zwolnień lekarskich, urlopów sprzątaczek w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych część 1 – powierzchnie wewnętrzne część 2 – teren zewnętrzny 2018-02-08 ZP/5/2018
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego 2017-11-10 ZP/76/2017
Usługa przewozu zwłok ludzkich 2017-10-05 ZP/61/2017
Dostawa sprzętu informatycznego: część I - komputery, część II - laptopy, część III – drukarki dla Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuratur Rejonowych 2017-10-04 ZP/63/2017
Świadczenie usług: konserwacji i napraw instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych oraz napraw ślusarsko-stolarskich w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i w podległych jej Prokuraturach Rejonowych 2017-03-06 ZP/16/2017
Usługa dzierżawy 52 szt. kserokopiarek (31 kopiarki niskowydajne, 19 kopiarek średniowydajnych, 2 kopiarki wysokowydajne) wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzeń w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i wskazanych Prokuraturach Rejonowych jej podległych, 2017-03-02 ZP/13/2017
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok powyżej równowartości 30000 euro 2017-02-24 1
usługa sprzątania: sprzątanie powierzchni biurowych, hotelowych, posesji oraz zastępstwo w czasie zwolnień lekarskich, urlopów sprzątaczek w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych 2017-01-27 ZP/6/2017
usługa sprzątania sprzątanie powierzchni biurowych, hotelowych, posesji oraz zastępstwo w czasie zwolnień lekarskich, urlopów sprzątaczek w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych 2016-12-08 ZP/82/2016
Dostawa 1. Stacje robocze wraz z Windows 10 i Office 2016. 2 - Drukarki laserowe format A4, Urządzenia wielofunkcyjne, Drukarka do kart plastikowych. 2016-10-11 ZP/63/2016
Usługi przewozu zwłok ludzkich 2016-07-20 ZP/47/2016
Świadczenie usług polegających na zabezpieczeniu mienia i instalacji przeciwpożarowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie i w podległych jej Prokuraturach Rejonowych 2016-07-08 ZP/43/2016
Wykonanie : Termomodernizacji budynku Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie ul. Stalowa 33 2016-04-29 ZP/23/2016
Ochrona osób i mienia w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych 2016-04-11 ZP/11/1/2016
Dostawa Papieru kserograficznego do kserokopiarek i drukarek będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuratur Rejonowych 2016-03-11 ZP/12/2016
Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych 2016-02-24 ZP/11/2016
Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych 2016-02-24 ZP/11/2016
Zapewnienie profilaktycznej opieki medycznej pracownikom Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2016-01-18 ZP/7/2016
Usługa sprzątania powierzchni biurowych, hotelowych, posesji oraz zastępstwo w czasie zwolnień lekarskich, urlopów sprzątaczek w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych 2015-11-10 ZP/62/2015
wykonywanie usług przewozu zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratora lub przedstawiciela Policji , na terenie objętym działaniem Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2015-10-09 ZP/58/2015
Zapewnienie profilaktycznej opieki medycznej pracownikom Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2015-10-08 ZP57/2015
Dostawa sprzętu informatycznego dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie: Komputery stacjonarne - 100 sztuk 2015-10-02 ZP/55/2015
Dostawa talonów towarowych w formie elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Warszawie przy ulicy Chocimskiej 28 2015-09-09 ZP/50/2015
REMONT POMIESZCZEŃ VI PIĘTRA W BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ W WARSZAWIE PRZY UL. CHOCIMSKIEJ 28, 00 - 791 WARSZAWA 2015-06-19 ZP/45/2015
Usługi prawnicze 2015-05-11 ZP/34/2015
Dostawa artykułów biurowych dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie i Prokuratur Rejonowych jej podległych 2015-05-08 ZP/32/2015
Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych 2015-02-09 ZP/10/2015
Świadczenie usług konserwacji i napraw instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych oraz napraw ślusarsko-stolarskich w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i w podległych jej Prokuraturach Rejonowych 2015-02-09 ZP/22/2015
Usługa dzierżawy 49 szt. kserokopiarek (29 kopiarki niskowydajne, 18 kopiarek średniowydajnych, 2 kopiarki wysokowydajne) wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzeń w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i wskazanych Prokuraturach Rejonowych jej podległych 2015-01-15 ZP/8/2015
Dostawa 30 szt. komputerów dla Prokuratury Okregowej w Warszawie 2014-11-14 ZP/68/2014
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i faksów będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Warszawie i w Prokuratur Rejonowych jej podległych 2014-11-07 ZP65/2014
sprzątanie powierzchni biurowych, hotelowych, posesji oraz zastępstwo w czasie zwolnień lekarskich, urlopów sprzątaczek w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych. 2014-11-07 ZP/66/2014
Świadczenie usług konserwacji klimatyzatorów w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych 2014-10-08 ZP/54/2014
Dostawa papieru kserograficznego do kserokopiarek i drukarek będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuratur Rejonowych 2014-09-23 ZP/50/2014
usługi przewozu zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratora lub przedstawiciela Policji , na terenie rejonu objętego działaniem Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2014-09-23 ZP/49/2014
Dostawa talonów towarowych w formie elektronicznych kart przedpłaconych ( świadczenia pieniężnego w formie elektronicznego pieniądza) 2014-09-22 ZP/47/2014
Świadczenie usługi dostępu do sieci interet w budynku Prokuratury Okręgowej w Warszawie, ul. Chocimska 28, oraz w budynkach Prokuratur Rejonowych jej podległych. 2014-09-16 ZP/48/2014
Do 30000 euro Świadczenie usług konserwacji i napraw central telefonicznych, telefonów i telefaksów wraz z dostawą i wymianą części zamiennych (zużytych), w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i w podległych jej Prokuraturach Rejonowych 2014-09-03 ZP/43/2014
Do 30.000 EURO Dzierżawa wraz z dostawą , instalacją i serwisem central telefonicznych oraz serwis wewnętrznej sieci telefonicznej i aparatów telefonicznych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie oraz w jednostkach jej podległych przez okres 20 miesięcy – od 01.10.2014 r. do dnia 31.05.2016. 2014-08-11 ZP/1/2014
poniżej 30.000 EURO Dzierżawa wraz z dostawą , instalacją i serwisem central telefonicznych oraz serwis wewnętrznej sieci telefonicznej i aparatów telefonicznych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie oraz w jednostkach jej podległych przez okres 20 miesięcy – od 01.10.2014 r. planowany termin rozpoczęcia świadczenia usługi telefonicznej przez Orange do dnia 31.05.2016. 2014-07-25 ZP/39/2014
Poniżej 30.000 EURO Dostawa części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie. 2014-06-16 ZP/30/2014
poniżej 30.000 EURO WYMIANĘ WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM - Grodzisk Mazowiecki ul. Bartniaka 19. 2014-06-11 ZP/35/2014
Dostawa sprzętu komputerowego dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie. cz. 01 - drukarka jednostanowiskowa - 20 szt. (załącznik Nr 1) cz. 02 - drukarka sieciowa - 20 szt. (załącznik Nr 2) cz. 03 - monitor - 100 szt. (załącznik Nr 3) cz. 04 - komputer - 10 szt. (załącznik Nr 4) cz. 05 - skaner z automatycznym podajnikiem- 2 szt. (załącznik Nr 5). 2014-03-06 ZP/15/2014
Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych 2014-02-25 Zp/16/2014
wymiana mocowania sufitów podwieszonych w budynku biurowym Prokuratury Okręgowej przy ul. Chocimskiej 28 w Warszawie 2014-01-27 ZP/5/2014
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Warszawie i Prokuratur Rejonowych jej podległych 2013-12-10 ZP/84/2013
Usługa sprzątania 2013-12-05 ZP/82/2013
Zapewnienie profilaktycznej opieki medycznej pracownikom Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2013-11-06 ZP/80/2013
Dostawa sprzętu informatycznego dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie: cz. 01 - NAS 1 szt. (załącznik Nr 1) cz. 02 - UPS 1 szt. (załącznik Nr 2) cz. 03 - UPS 1 szt. (załącznik Nr 3 2013-11-06 ZP/79/2013
Dostawa talonów towarowych w formie elektronicznych kart przedpłaconych ( świadczenia pieniężnego w formie elektronicznego pieniądza) 2013-10-03 ZP/71/2013
Usługi przewozu zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratora lub przedstawiciela Policji , na terenie rejonu objętego działaniem Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2013-09-13 ZP/65/2013
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie: cz. 01 – serwer 1 szt. (załącznik Nr 1), cz. 02 – serwer 1 szt. (załącznik Nr 2), cz. 03 – system centralnego zarządzania 1 szt. (załącznik Nr 3) i urządzenie typu UTM 2 szt. (załącznik Nr 4) 2013-09-13 ZP/52/2013
Świadczenie usług polegających na konserwacji mienia 2013-09-13 372384-2013
Świadczenie usług polegających na zabezpieczeniu mienia i instalacji przeciwpożarowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie i w podległych jej Prokuraturach Rejonowych 2013-08-12 Zp/57/2013
Usługa kompleksowej przeprowadzki mienia Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz w Warszawie 2013-08-09 ZP/53/2013
Udostępnienie przez Wykonawcę pracownikom Prokuratury Okręgowej w Warszawie, ich dzieciom oraz osobom towarzyszącym imiennych kart umożliwiających korzystanie z usług z zakresu sportu i rekreacji. 2013-06-14 ZP/37/1/2013
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 65 W WARSZAWIE 2013-06-07 ZP/39/2013
Udostępnienie przez Wykonawcę pracownikom Prokuratury Okręgowej w Warszawie, ich dzieciom oraz osobom towarzyszącym imiennych kart umożliwiających korzystanie z usług z zakresu sportu i rekreacji. 2013-05-28 ZP/37/2013
Dostawa artykułów biurowych dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie i Prokuratur Rejonowych jej podległych 2013-04-05 ZP26/2013
Zakup usług ubezpieczenia mienia i OC Prokuratury Okręgowej w Warszawie w okresie 36 miesięcy 2013-04-05 ZP/25/2013
Dostawa komputerowych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2013-03-13 ZP/19/2013
Świadczenie usług konserwacji i napraw instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych oraz napraw ślusarsko-stolarskich w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i w podległych jej Prokuraturach Rejonowych 2013-03-11 ZP/16/2013
Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych 2013-02-25 ZP/7/2013
Usługa dzierżawy 46 szt. kserokopiarek (33 kopiarki niskowydajne, 11 kopiarek średniowydajnych, 2 kopiarki wysokowydajne) wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzeń w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i wskazanych Prokuraturach Rejonowych jej podległych, 2013-01-25 ZP/6/2013
Dostawa dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie 50 szt. komputerów 2012-12-05 ZP/66/2012
Dostawa papieru kserograficznego do kserokopiarek i drukarek będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuratur Rejonowych 2012-12-05 ZP/64/2012
usługa sprzątania sprzątanie powierzchni biurowych, hotelowych, posesji oraz zastępstwo w czasie zwolnień lekarskich, urlopów sprzątaczek w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych 2012-12-04 ZP/63/2012
DOSTAWA dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie: część 01 – komputery – 32 szt., część 02 – monitory – 2 szt., część 03 – urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. część 04 - UPS-y - 2 szt. 2012-11-21 ZP/59/2012
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do faksów będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Warszawie i Prokuratur Rejonowych jej podległych 2012-11-13 ZP/60/2012
Dostawa talonów towarowych w formie papierowej 2012-11-13 ZP/61/2012
obsługa telefoniczna w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście, Prokuraturze Rejonowej w Pruszkowie, Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów, Prokuraturze Rejonowej Warszawa Ochota i Śródmieście Północ, Prokuraturze Rejonowej Warszawa Żoliborz. 2012-11-12 ZP/46a/2012
Dostawa 2 serwerów dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2012-10-29 ZP/51/2012
Zapewnienie profilaktycznej opieki medycznej pracownikom Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2012-10-26 ZP/54/2012
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Warszawie i Prokuratur Rejonowych jej podległych 2012-10-16 ZP/48/2012
Wykonywanie usług przewozu zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratora lub przedstawiciela Policji , na terenie objętym działaniem Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2012-09-14 ZP/45/2012
Obsługa telefoniczna w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście, Prokuraturze Rejonowej w Pruszkowie, Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów, Prokuraturze Rejonowej Warszawa Ochota i Śródmieście Północ, Prokuraturze Rejonowej Warszawa Żoliborz. 2012-09-13 ZP/46/2012
usługa ubezpieczenia komunikacyjnego Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuratur Rejonowych 2012-06-21 ZP/36/2012
Zakup usług ubezpieczenia mienia i OC Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2012-04-05 ZP/15/2012
Dostawa artykułów biurowych dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie i Prokuratur Rejonowych jej podległych 2012-03-13 ZP/18/2012
Usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych 2012-02-24 ZP/10/2012
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Warszawie i Prokuratur Rejonowych jej podległych 2012-02-21 ZP/14/2012
Usługa dzierżawy 45 szt. kserokopiarek (43 kopiarki średnio-wydajne, 2 kopiarki wysoko-wydajne) wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzeń w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i wskazanych Prokuraturach Rejonowych jej podległych 2012-02-06 ZP/12/2012
Remont serwerowni w Prokuraturze Rejonowej w Piasecznie - budynek Sadu Rejonowego w Piasecznie, ul. Kościuszki 14 2012-01-23 ZP/1/2012
dostawa sprzętu informatycznego dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie: część 01 – jednostki centralne wraz z oprogramowaniem + monitory część 02 – drukarki część 03 – serwery NAS 2011-11-23 ZP/60/2011
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze powyżej 50g. oraz zwrotu przesyłek nie doręczonych 2011-11-15 ZP/58/2011
Świadcznenie usług konserwacji i napraw instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych oraz napraw ślusarsko stolarskich w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i w podległych jej Prokuraturach Rejonowych 2011-11-14 ZP/54/2011
usługa sprzątania sprzątanie powierzchni biurowych, hotelowych, posesji oraz zastępstwo w czasie zwolnień lekarskich, urlopów sprzątaczek w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych 2011-11-10 ZP/57/2011
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do faksów będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuratur Rejonowych 2011-11-10 ZP/50/2011
Dostawa talonów towarowych 2011-10-28 ZP/51/2011
Zapewnienie profilaktycznej opieki medycznej pracownikom Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2011-10-20 ZP/52/2011
usługi przewozu zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratora lub przedstawiciela Policji , na terenie rejonu objętego działaniem Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2011-09-21 ZP/45/2011
Dostawa papieru kserograficznego do kserokopiarek i drukarek będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuratur Rejonowych 2011-09-01 ZP/44/2011
Remont fragmentu dachu budynku Prokuratury Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 2011-08-18 ZP/37/A/2011
Remont fragmentu dachu budynku Prokuratury Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 2011-08-03 ZP/37/2011
Ubezpieczenia komunikacyjne 2011-06-02 ZP/28/2011
Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PN-EN 228:2006, benzyny bezołowiowej 98 PN-EN 228:2006, oleju napędowego PN-EN 590:2006 do samochodów bedących w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Warszawie i Prokuratur Rejonowych jej podległych oraz mycie samochodów 2011-05-31 ZP/27/2011
Sprzedaż samochodu osobowego Daewoo Nubira 1,6 KAT nr rej. WE 0268F 2011-05-16 1/2011
obsługa telefoniczna Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście, Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie, Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów, Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota i Śródmieście Północ, Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz. 2011-05-06 ZP/22/2011
Obsługa prawna 2011-05-06 ZP/26/2011
Dostawa artykułów biurowych dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie i Prokuratur Rejonowych jej podległych 2011-03-04 ZP/12/2011
Zakup usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków i pełnoletnich dzieci pracowników Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2011-02-01 ZP/1/2011
Usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych 2011-01-28 ZP/5/2011
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze powyżej 50g. oraz zwrotu przesyłek nie doręczonych 2010-11-30 ZP/76/2010
usługa sprzątania 2010-11-22 ZP/2010
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 2010-11-16 VII/G/2/2010
Świadczenie usług konserwacji i napraw instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych oraz napraw ślusarsko-stolarskich w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i w podległych jej Prokuraturach Rejonowych 2010-11-10 ZP/72/2010
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Warszawie i w Prokuratur Rejonowych jej podległych 2010-11-05 ZP/70/2010
Zapewnienie profilaktycznej opieki medycznej pracownikom Prokuratury Okręgowej w Warszawie 2010-10-29 ZP/71/2010
Dostawa talonów towarowych 2010-10-21 ZP/64/2010
Usługa dzierżawy 45 szt. kserokopiarek 2010-10-15 ZP/65/2010
Usługi przewozu zwłok ludzkich 2010-09-15 ZP/61/2010
Dostawa papieru kserograficznego do kserokopiarek i drukarek będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych 2010-07-16 ZP/43/2010
Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PN – EN 228:2006, benzyny bezołowiowej 98 PN –EN 228:2006 do samochodów będących w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuratur Rejonowych oraz mycie samochodów” 2010-05-10 ZP/33/2010
Obsługa prawna 2010-04-12 ZP/22/2010
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji: Budowa budynku na potrzeby Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola ul. Kocjana 3 2010-03-31 ZP/17/2010
Obsługa telefoniczna Prokuratury Okregowej w Warszawie i podległych jej Prokuratur Rejonowych 2010-01-27 ZP/6/2010
Przetarg nieograniczony na: sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienia usług dystrybucji do siedziby Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie 2010-01-11 ZP/2/2010
Usługa ochrony osób i mienia w obiektach prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych 2009-12-15 ZP/72/2009
Usługa sprzątania powierzchni biurowych, hotelowych, posesji oraz zastępstwo w czasie zwolnień lekarskich, urlopów sprzątaczek w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych 2009-11-24 ZP/66/2009
Świadczenie usług konserwacji i napraw instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych oraz napraw ślusarsko-stolarskich w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i w podległych jej Prokuraturach Rejonowych 2009-11-23 ZP/69/2009
Świadczenie usług konserwacji i napraw central telefonicznych, telefonów i telefaksów wraz z dostawą i wymianą materiałów eksploatacyjnych do telefaksów w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i w podległych jej Prokuraturach Rejonowych 2009-11-23 ZP/67/2009
Dostawa talonów towarowych 2009-10-29 ZP/56/2009
Usługa dzierżawy kserokopiarek wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzeń w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych 2009-10-12 ZP/60/2009
dostawa energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej do siedzib: Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuratur Rejonowych" 2009-10-06 ZP/48A /2009
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 133000 euro Usługi przewozu zwłok ludzkich 2009-09-08 ZP/54/2009
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 133000 euro Dostawa artykułów biurowych dla Prokuratury Okręgowej i podległych jej Prokuratur Rejonowych 2009-08-14 ZP/50/2009
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 133000 euro Dostawa papieru kserograficznego do kserokopiarek i drukarek będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Warszawie i w podległych jej Prokuraturach Rejonowych 2009-07-31 ZP/45/2009
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości powyżej 133000 euro dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej do siedzib: Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuratur Rejonowych 2009-07-31 ZP/48/2009
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 0 euro Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego Daewoo Nubira 1,6 KAT. rok produkcji 1998 2009-05-22 ZP/ /2009
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 133000 euro Obsługa prawna 2009-04-29 ZP/24/2009
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 133 euro Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PN ? EN 228:2006, benzyny bezołowiowej 98 PN ?EN 228:2006 do samochodów będących w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuratur Rejonowych oraz mycie samochodów. 2009-04-09 ZP/8A/2009
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 133000 euro usługa polegająca na: przeprowadzaniu sukcesywnie, w okresie najbliższych 12 miesięcy szkoleń - konsultacji oraz nadzoru z zakresu stosowania przepisów Ustawy z dn. 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 2009-04-08 ZP/11/2009
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 133000 euro Zaprojektowanie i wykonanie systemu bezpieczeństwa w Prokuraturze Rejonowej przy ulicy Ciołka 14 w Warszawie. W skład systemów zabezpieczeń wchodzą: System Sygnalizacji Włamania i Napadu, System Kontroli Dostępu, System Telewizji Dozorowej, oraz integracj 2009-04-08 ZP/21/2009
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 133000 euro Dostawę benzyny bezołowiowej 95 PN ? 228:2006, benzyny bezołowiowej 98 PN ? 228:2006 do samochodów będących w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuratur Rejonowych oraz mycie samochodów 2009-03-18 ZP/8/2009
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 133000 euro Warszawa: Wykonanie, dostawa i montaż regałów archiwalnych do archiwum Prokuratury Okręgowej w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14. Numer ogłoszenia: 63542 - 2009; data zamieszczenia: 16.03.2009 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zami 2009-03-16 ZP/10/2009
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 0 euro Sprzedaż samochodu osobowego Daewoo Lanos 1.6 KAT. nr rej. WI 12870, w trybie przetargu nieograniczonego 2009-03-16 ZP//2009
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 133000 euro Wykup dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuratur Rejonowychuprawnień do przejazdów PKP z ulgą 50% w 2009 roku w komunikacji krajowej w klasie dowolnej. 2009-01-08 ZP/88/2008