Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer zamówienia ZP/6/2013
Data publikacji 2013-01-25
Nazwa zamówienia Usługa dzierżawy 46 szt. kserokopiarek (33 kopiarki niskowydajne, 11 kopiarek średniowydajnych, 2 kopiarki wysokowydajne) wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzeń w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i wskazanych Prokuraturach Rejonowych jej podległych,
Termin składania ofert 2013-02-19
Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Ogloszenie o zamówieniu usługi 2013-01-25
2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dzierżawa kserokopiarek 2013-01-25
3 Odpowiedzi na pytania 2013-02-13
4 Odpowiedzi na pytania omyłka pisarska 2013-02-15
5 Ogloszenie o zmianie ogłoszenia 2013-02-19
6 Zmiana terminu składania ofert 2013-02-19
7 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2013-02-26