Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer zamówienia ZP65/2014
Data publikacji 2014-11-07
Nazwa zamówienia Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i faksów będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Warszawie i w Prokuratur Rejonowych jej podległych
Termin składania ofert 2014-11-20
Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Ogłoszenie o zamówieniu 2014-11-07
2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2014-11-07
3 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2014-11-28