Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer zamówienia ZP/8/2015
Data publikacji 2015-01-15
Nazwa zamówienia Usługa dzierżawy 49 szt. kserokopiarek (29 kopiarki niskowydajne, 18 kopiarek średniowydajnych, 2 kopiarki wysokowydajne) wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzeń w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i wskazanych Prokuraturach Rejonowych jej podległych
Termin składania ofert 2015-01-27
Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Ogłoszenie o zamówieniu 2015-01-15
2 SIWZ dzierżawa kserokopiarek 2015-01-15
3 Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2015-01-22
4 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2015-02-10