Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer zamówienia ZP/50/2015
Data publikacji 2015-09-09
Nazwa zamówienia Dostawa talonów towarowych w formie elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Warszawie przy ulicy Chocimskiej 28
Termin składania ofert 2015-10-20
Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 ogloszenie o zamówieniu talony 2015-09-09
2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostawa talonów 2015-09-09
3 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2015-10-26