Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer zamówienia ZP/13/2017
Data publikacji 2017-03-02
Nazwa zamówienia Usługa dzierżawy 52 szt. kserokopiarek (31 kopiarki niskowydajne, 19 kopiarek średniowydajnych, 2 kopiarki wysokowydajne) wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzeń w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i wskazanych Prokuraturach Rejonowych jej podległych,
Termin składania ofert 2017-03-15
Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Ogłoszenie o zamówieniu 2017-03-02
2 SIWZ dzierżawa kserokopiarek 1 2017-03-02
3 SIWZ dzierżawa kserokopiarek 2 2017-03-02
4 Formularz oferty wersja edytowalna 2017-03-03
5 Formularz cenowy wersja edytowalna 2017-03-03
6 Załączniki nr 2,2a,3,4,5 wersja edytowalna 2017-03-03
7 Wyjaśnienie treści SIWZ 2017-03-10
8 Informacja z otwarcia ofert 2017-03-16
9 Informacje o których mowa w art. 91 ust. 1 pkt 1 i 5-7 Pzp 2017-04-06