Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer zamówienia ZP/16/2017
Data publikacji 2017-03-06
Nazwa zamówienia Świadczenie usług: konserwacji i napraw instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych oraz napraw ślusarsko-stolarskich w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i w podległych jej Prokuraturach Rejonowych
Termin składania ofert 2017-03-14
Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Ogłoszenie o zamówieniu 2017-03-06
2 SIWZ 2017-03-06
3 Zmiana treści SIWZ 2017-03-10
4 Informacja z otwarcia ofert 2017-03-15
5 Poprawienie omyłki pisarskiej 2017-03-17
6 Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty 2017-03-24