Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer zamówienia ZP/17/2010
Data publikacji 2010-03-31
Nazwa zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji: Budowa budynku na potrzeby Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola ul. Kocjana 3
Termin składania ofert 2011-04-19
Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 ogłoszenie o zamówieniu 2010-03-31
2 Specyfikacja istotnychwarunków zamówienia 2010-03-31
3 załącznik nr 1 program funkcjonalno-użytkowy 2010-03-31
4 załącznik nr 3 wstępna koncepcja 2010-03-31
5 załącznik nr 4 notatka służbowa 2010-03-31
6 załącznik nr 4 założenia do projektowania Min. Spraw. cz. 1 2010-03-31
7 załącznik nr 4 założenia do projektowania Min. Spraw. cz. 2 2010-03-31
8 załącznik nr 4 założenia do projektowania Min. Spraw. cz. 3 2010-03-31
9 załącznik nr 4 założenia do projektowania Min. Spraw. cz. 4 2010-03-31
10 załącznik nr 2 decyzja o warunkach zabudowy cz. 1 2010-03-31
11 załącznik nr 2 decyzja o warunkach zabudowy cz. 2 2010-03-31
12 załącznik nr 2 decyzja o warunkach zabudowy cz. 3 2010-03-31
13 załącznik nr 2 decyzja o warunkach zabudowy cz. 4 2010-03-31
14 załącznik nr 2 decyzja o warunkach zabudowy cz. 5 2010-03-31
15 Informacja o zebraniu wykonawców 2010-03-31
16 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2010-04-06
17 Odpowiedzi na pytania 2010-04-15
18 Zal.dod.nr1 część rysunkowa konc. wstępnej 2010-04-15
19 Zal.dod.nr2 wyrys z mapki zasad. 2010-04-15
20 Zal.dod.nr3decyzja L 76/2004. 2010-04-15
21 Zal.dod.nr3decyzja L 76/2004 mapka. 2010-04-15
22 Zal.dod.nr4decyzja 270/2007. 2010-04-15
23 Zal.dod.nr 5 zbiorcze zestawienie kosztów 2010-04-15
24 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2010-05-18