Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ

Dane teleadresowe:

ul. Wiślicka 6

02–114 Warszawa

tel. (22) 21-73-900

fax. (22) 21-73-925, 21-73-918

Obszar działania: część miasta stołecznego Warszawy w granicach części dzielnicy Śródmieście położonej na północ od osi AL. Jerozolimskich

Przyjęcia interesantów:

Prokurator Rejonowy lub jego Zastępca przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek danego miesiąca w godz. od 15.00 do 18.00

Interesanci przyjmowani są przez prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie w sprawach związanych z prowadzonymi lub nadzorowanymi postępowaniami przygotowawczymi w każdy dzień roboczy w godzinach od 9.00 do 15.00 po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu i godziny przyjęcia, z wyłączeniem ostatniego i pierwszego roboczego dnia miesiąca

Pracownicy Sekretariatów przyjmują interesantów w każdy dzień roboczy w godzinach          od 9.00 do 15.00 z wyłączeniem ostatniego i pierwszego roboczego dnia miesiąca

Dziennik Podawczy Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie przyjmuje interesantów w każdy dzień roboczy w godzinach urzędowania Prokuratury               tj. od godz. 8.15 do 16.15

Interesanci przyjmowani są według kolejności zgłaszania się.

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon
Prokurator Rejonowy Warszawa Śródmieście-Północ Mariusz Dubowski 22 21 73 921
Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Śródmieście-Północ Iwona Lewczyk 22 21 73 921
Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Śródmieście-Północ Agnieszka Bortkiewicz 22 21 73 921
Kierownik Sekretariatu Teresa Wieczorek 22 21 73 938

Mapa dojazdu