Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer zamówienia ZP/48/1/2014
Data publikacji 2014-10-20
Nazwa zamówienia Świadczenie usługi dostępu do sieci Interet w budynku Prokuratury Okręgowej w Warszawie, ul. Chocimska 28, oraz w budynkach Prokuratur Rejonowych jejpodległych.
Termin składania ofert 2014-10-30
Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Zaproszenie do złożenia ofert 2014-10-20
2 Formularz oferty 2014-10-20
3 Wzór umowy 2014-10-20
4 Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2014-10-24
5 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2014-11-06