Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer zamówienia ZP/18/2015
Data publikacji 2015-02-05
Nazwa zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem stosownych zgód, na potrzeby remontu VI piętra w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Warszawie przy ul. Chocimskiej 28 oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie remontu.
Termin składania ofert 2015-02-17
Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Zaproszenie do złożenia ofert 2015-02-05
2 Wzór oferty 2015-02-05
3 opis przedmiotu zamówienia 2015-02-05
4 Wymagania projektowe 2015-02-05
5 wzór umowy 2015-02-05
6 rysunki nr 1 2015-02-05
7 rysunki nr 2 2015-02-05
8 Odpowiedzi na pytania 2015-02-12
9 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2015-02-24