Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer zamówienia ZP/69/2016
Data publikacji 2016-11-03
Nazwa zamówienia Dostawa elektronicznego programu informacji prawnej działającego w sieci LAN zamawiającego i licencji na korzystanie z programu wraz z comiesięczną aktualizacją zg. z załącznikiem Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Termin składania ofert 2016-11-15
Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Zaproszenie do złożenia ofert 2016-11-03
2 wzór oferty wersja edytowalna 2016-11-03
3 formularz cenowy wersja edytowalna 2016-11-03
4 opis przedmiotu zamówienia wersja edytowalna 2016-11-03
5 Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2016-11-10
6 Informacja z otwarcia ofert 2016-11-17
7 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016-11-17