Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer zamówienia ZP/48/2017
Data publikacji 2017-07-21
Nazwa zamówienia Remont pomieszczeń biurowych dla Prokuratury Rejonowej Warszawa - Śródmieście Północ w Warszawie, ul. Krucza 38/42
Termin składania ofert 2017-08-02
Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Zaproszenie do złozenia ofert 2017-07-21
2 Zaproszenie do złozenia ofert Zał. Nr 1, 2, 3 2017-07-21
3 Zaproszenie do złozenia ofert Zał. Nr 4, 5, 6, 7 2017-07-21
4 Zaproszenie Zał. Nr 1, 2, 3 wersja edytowalna 2017-07-21
5 Zaproszenie Zał. Nr 4 formularz cenowy wersja edytowalna 2017-07-21
6 Zaproszenie Zał. Nr 5 opis robót podstawowych wersja edytowalna 2017-07-21
7 Zaproszenie Zał. Nr 6 zakres robót podstawowych wersja edytowalna 2017-07-21
8 Zaproszenie Zał. Nr 7 formularz wskaźników cenotwórczych wersja edytowalna 2017-07-21
9 Informacja o wprowadzeniu zmian w treści wzoru umowy 2017-07-27
10 Informacja z otwarcia ofert 2017-08-03
11 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2017-08-04