Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer zamówienia PO VII WB 262.6.2019
Data publikacji 2019-02-28
Data ostatniej aktualizacji 2019-02-28
Nazwa zamówienia Świadczenie usług stałego nadzoru konserwacyjnego, przeglądów, pogotowia technicznego oraz napraw bieżących i awaryjnych wraz z dostawą i wymianą części zamiennych, zużytych lub materiałów eksploatacyjnych centrali telefonicznej, telefonów oraz telefaksów będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej prokuratur rejonowych.
Termin składania ofert 2019-03-08
2 Termin składania ofert 2019-03-08
Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Zał. 1 - Formularz oferty - edytowalny 2019-02-28
2 Zaprodzenie do złożenia ofert 2019-02-28
3 Zał. nr 2 i nr 3 - Wykaz urządzeń i części eksploatacyjnych 2019-02-28
4 Informacja z otwarcia ofert 2019-03-08
5 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2019-03-13