Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

 Prokuratura Okręgowa w Warszawie informuje pokrzywdzonych o wszczęciu śledztwa w sprawie:

I. Doprowadzenia w okresie od lutego 2017r. do listopada 2018r. w Warszawie przez osoby zarządzające podmiotami: Pracownia Nowych Technologii sp. z o.o. Sp. komandytowa, Pracownia Nowych Technologii Sp. z o.o., Pracownia Finansowa Sp. z o.o., PNT Sp. z o.o. w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu osób, w łącznej kwocie nie mniejszej niż 21 450 000 zł stanowiącej mienie wielkiej wartości, poprzez doprowadzenie do udzielenia przez każdą z tych osób pożyczki dla spółki Pracownia Nowych Technologii sp. z o.o. sp. komandytowa, będącą warunkiem objęcia udziałów w w/w spółce jako komandytariuszy, wprowadzając ich w błąd co do zamiaru zrealizowania przedsięwzięcia w postaci kopalni kryptowalut oraz zamiaru i możliwości spłaty należności z tytułuzawartych umów pożyczki,

to jest przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk.

II. Usunięcia w okresie od listopada 2011r. do lutego 2019r. w Łodzi składników majątku  Pracownia Nowych Technologii sp. z o.o. sp. komandytowa pozostającej w stanie niewypłacalności, w postaci 197 sztuk urządzeń Antminer L3 i 920 sztuk Antminer S9 z zasilaczem, czym wyrządzono szkodę wielu wierzycielom,

to jest przestępstwa z art. 300 § 1 i 3 kk.

Menu boczne