Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

Prokuratura Okręgowa w Warszawie zawiadamia, że w dniu 26 sierpnia 2020r. w sprawie o sygnaturze PI I Ds. 170.2020 został skierowny do Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Maksymowi K. oskarżonemu o czyny z art. 300 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 308 k.k. oraz o czyn z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 311 k.k. na szkodę 175 pokrzywdzonych.

Jednocześnie Prokuratura Okręgowa w Warszawie umieszcza treść pouczeń o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonych w postępowaniu karnym w celu zapoznania się z ich treścią przez osoby pokrzywdzone.

Pouczenie

Menu boczne