Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

Prokuratura Okręgowa w Warszawie, na podstawie art. 131 § 1 i 2 kpk, zawiadamia pokrzywdzonych wyciekiem danych osobowych z platformy OKNO Politechniki 

Warszawskiej przeznaczonej dla studentów i pracowników uczelni, że postanowieniem prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 08.09.2021 r. zarejestrowane pod sygnaturą PO II Ds. 106.2020 dochodzenie w sprawie uzyskania bez uprawnienia w dniu 3 maja 2020 roku w sieci Internet dostępu do serwera elektronicznej platformy edukacyjnej OKNO Politechniki Warszawskiej oraz zapisanych na niej danych przez przełamanie elektronicznych zabezpieczeń oraz udostepnienia haseł komputerowych do wyżej wymienionej platformy internetowej umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych na platformie OKNO w postaci danych osobowych około 5200 studentów i pracowników naukowych uczelni, to jest o przestępstwo z art. 267 § 1 kk w zb. z art. 269b § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk zostało, na podstawie art. 22 § 1 kpk, zawieszone z uwagi na długotrwałą przeszkodę uniemożliwiającą prowadzenie postępowania do czasu uzyskania odpowiedzi władz sądowych Nowej Zelandii, do których skierowano wniosek o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej. 

 

Jednocześnie poucza się wszystkich pokrzywdzonych przestępstwem będącym przedmiotem do.chodzenia sygn. PO II Ds. 106.2020, że w niniejszym postępowaniu przysługuje im status strony (art. 299 § 1 kpk). Na podstawie art. 131 § 3 kpk pokrzywdzony może w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia zwrócić się  doręczenie odpisu postanowienia o zawieszeniu przedmiotowego dochodzenia. Na powyższe postanowienie przysługuje podejrzanemu i pokrzywdzonemu zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2, 460 kpk). Zażalenia wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.

 

Data publikacji: 10.09.2021 r.

Menu boczne