Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

Na podstawie art. 100 § 5 k.p.k. w zw. z art. 131 § 2 k.p.k. Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów w Warszawie zawiadamia strony postępowania PR 3 Ds. 1249.2019 że postanowieniem z dnia 29 stycznia 2021 r. umorzono postępowanie:

- w sprawie niedopuszczalnego przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w rekrutacji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w nieustalonym bliżej czasie, jednak nie wcześniej niż w dniu 5 listopada 2019 r. w nieustalonym bliżej miejscu, tj. o czyn z art. 107 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. wobec braku znamion czynu zabronionego,

- w sprawie uzyskania w nieustalonym dniu, jednak nie wcześniej niż w dniu 5 listopada 2019 r. w nieustalonym miejscu, bez uprawnienia, dostępu do danych osób biorących udziała w rekrutacji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a przechowywanych na laptopie, po przełamaniu jego elektronicznego zabezpieczenia, tj. o czyn z art. 267 § 1 k.k. na zasadzie art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k. wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Stosownie do treści art. 131 § 3 k.p.k. pokrzywdzonym przysługuje prawo do zwrócenia się w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o doręczenie przedmiotowego postanowienia. 

Informację zamieszczono w dniu 09.02.2021 r.

Menu boczne