Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

 

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o zmianie postanowienia o zasięgnięciu opinii – powołaniu biegłego z Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi w sprawie o sygn. PO III Ds. 58.2017

 

      Prokuratura Okręgowa w Warszawie na podstawie art. 131 § 2 i 3 k.p.k. i art. 318 k.p.k. zawiadamia osoby pokrzywdzone, że w dniu 09 kwietnia 2020 r. w sprawie o sygn. PO III Ds. 58.2017 dotyczącej umów grupowego ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi o nazwach: Lucro, Plan Regularnego Oszczędzania Zabezpiecz Przyszłość, Plan Oszczędnościowy Stabilne Oszczędzanie, Kwartalny Profit, Kwartalny Profit Plus, Światowe Bogactwa, Światowe Rynki, Symfonia Zysków, Better Future, Dziesięciokrotka, Genesis oferowanych przez Getin Noble Bank S.A., Open Finance S.A. i Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., prokurator wydał postanowienie o zmianie postanowienia o zasięgnięciu opinii – powołaniu biegłego z Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi.
      Jednocześnie, zakreślony uprzednio termin do wydania opinii pozostał niezmienny.
   Każdy z pokrzywdzonych ma prawo zwrócić się z prośbą o doręczenie odpisu postanowienia o zasięgnięciu opinii w/w Instytutu w zawitym terminie 7 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.
     Pokrzywdzonym i ich pełnomocnikom przysługuje prawo do zapoznania się z opinią złożoną na piśmie oraz do wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłych. 

Menu boczne