Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

Prokuratura Okręgowa w Warszawie na podstawie art. 131 § 2 k.p.k. i art. 334 § 3  k.p.k.  zawiadamia pokrzywdzonych o przesłaniu w dniu 1 czerwca 2021 r. do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie aktu oskarżenia w sprawie o sygnaturze PO IX Ds. 5.2020 prowadzonej przeciwko Jakubowi Z. o przestępstwo z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 t.j.) w zb. z art. 266 § 1 k.k. w zb. z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.) w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. oraz o przestępstwo z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 t.j.) w zb. z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.) w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., Marcinowi G. o przestępstwo z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 t.j.) w zb. z art. 266 § 1 k.k. w zb. z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.) w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. oraz Joannie W. o czyn z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 t.j.) w zb. z art. 266 § 1 k.k. w zb. z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.) w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

            W toku postepowania ustalono, że Jakub. Z. w bliżej nieokreślonym czasie jednak nie wcześniej niż  w dniu 23 lipca 2015 r.  i nie później niż  do dnia 29 lipca 2016 r. w Warszawie wspólnie i w porozumieniu z Marcinem G. wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa BPO Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ujawnił informacje z którymi zapoznał się w związku z wykonywaną pracą  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa BPO Poland Sp. z o.o., w postaci plików z bazami danych osobowych indywidualnych klientów BPO Poland Sp. z o.o. zawierającymi nie mniej niż 684 587 i nie więcej niż 979 149 unikalnych rekordów poprzez przekazanie wyżej wymienionych plików ustalonej osobie w celu przystosowania ich do wykorzystania w działalności gospodarczej prowadzonej przez Chameleon Group Poland Sp. z o. o. sp. k. w Warszawie oraz Chameleon Group Poland Sp. z o. o. w Warszawie, a następnie wykorzystał je w działalności gospodarczej prowadzonej przez ww. spółki, w których wraz z Marcinem G. faktycznie sprawował funkcje decyzyjne, w celu oferowania klientom BPO Poland Sp. z o.o. zakupu produktów przetwarzając w ten sposób dane osobowe w sposób niedopuszczalny i nie będąc do tego uprawniony.

Ponadto Jakub Z. w bliżej nieokreślonym czasie jednak nie wcześniej niż  w dniu 27 listopada 2015 r.  i nie później niż do dnia 29 lipca 2016 r. w Warszawie ujawniał  osobom zatrudnionym w Chameleon Group Poland Sp. z o. o. sp. k. w Warszawie bezprawnie uzyskane od Joanny W. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa BPO Poland Sp. z o.o. dotyczące imion i nazwisk klientów, ich numerów telefonów oraz dokonanych zamówień dotyczące łącznie nie mniej niż 803 zamówień i wykorzystał je w działalności gospodarczej prowadzonej przez ww. spółkę, w której to spółce wraz z Marcinem G. faktycznie sprawował funkcje decyzyjne, w celu oferowania klientom BPO Poland Sp. z o.o. zakupu produktów przetwarzając w ten sposób dane osobowe w sposób niedopuszczalny i nie będąc do tego uprawniony.

Jednocześnie Prokuratura Okręgowa w Warszawie informuje, że treść pouczeń o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonych w postepowaniu karnym znajduje się na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Menu boczne