Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

Na podstawie art. 100 § 5 k.p.k. w zw. z art. 131 §2 i 3 k.p.k. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zawiadamia strony postępowania PO III Ds 147.2018 prowadzonego w sprawie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem klientów form EMG Finance, EMG Capital Partners Sp. z o.o., Bezpieczne Inwestycje Sp. z o.o. i EMG Capital Partners S.A. przez osoby oferujące i pośredniczące w zawieraniu umów inwestycyjnych, tj. o czyn z art. 286 §1 k.k. i inne oraz w sprawie przyjmowania przez osoby reprezentujące Broker Stars z siedzibą w Sofii środków płatniczych pochodzących z przestępstwa doprowadzenia klientów wskazanych wyżej firm do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. o czyn z art. 299 §1 k.k., a także podejmowania czynności mogących udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z wyżej wymienionego przestępstwa, tj. o czyn z 299 §1 k.k., że postanowieniem z dnia 31 stycznia 2020 roku niniejsze postępowanie zostało umorzone na zasadzie art. 17 §1 pkt 2 k.p.k. oraz art. 17 §1 pkt 1 k.p.k. Postanowienie podlega zaskarżeniu i zostanie doręczone pokrzywdzonym, którzy o to się zwrócą w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

Menu boczne