Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

Na podstawie art. 305 § 4 k.p.k. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie PO II Ds 165.2017, że postanowieniem z dnia 30 listopada 2020 r. wszczęto śledztwo w sprawie działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w okresie od marca 2016 r. do czerwca 2018 r. w Warszawie i innych miejscowościach na terenie kraju, poprzez prowadzenie bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, polegającej na doradztwie inwestycyjnym i oferowaniu instrumentów finansowych na platformie inwestycyjnej AVA Trade, wprowadzając w błąd co do funkcjonowania platformy inwestycyjnej, zasad dotyczących inwestowania środków, ryzyka inwestycyjnego, a także zamieszczając na stronie internetowej http://www.eubi-invet.pl/ wielu nieprawdziwych informacji, doprowadzając ustalone osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 966.892,01 EUR oraz 3.530.587,24 PLN, na szkodę ustalonych osób w ww. wysokości, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Postanowienie nie podlega zaskarżeniu.

Menu boczne