Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

Na podstawie art. 100 § 5 k.p.k. w zw. z art. 131 § 2 i 3 k.p.k. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola w Warszawie zawiadamia strony postępowania o sygn. PR 2 Ds. 169.2020.III prowadzonego w sprawie doprowadzenia w okresie od 2018 roku do stycznia 2020 roku w Warszawie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, przez osoby reprezentujące spółkę Medic & Home Sp. z o.o. z/s w Warszawie poprzez wprowadzenie pokrzywdzonych w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z zawartych umów sprzedaży pakietu usług rehabilitacji, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k., że postanowieniem z dnia 28 października 2020 r. niniejsze postępowanie zostało umorzone na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. Postanowienie podlega zaskarżeniu i zostanie doręczone pokrzywdzonym, którzy o to się zwrócą w terminie zawitym 7 dni od dnia ogłoszenia.

Menu boczne