Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

Zawiadomienie o umorzeniu postępowania Prokuratury Okręgowej w Warszawie o sygn. akt PO II Ds. 91.2019

Na podstawie art. 100 § 5 k.p.k. w zw. z art. 131 § 2 i 3 k.p.k. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zawiadamia strony postępowania PO II Ds. 91.2019, że postanowieniem z dnia 28 grudnia 2020 r. umorzono postępowanie w sprawie prowadzenia od 14 października 2016 r. do czerwca 2017 r. w nieustalonym miejscu działalności maklerskiej w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego poprzez oferowanie ustalonym inwestorom, w krótkich odstępach czasu przez reprezentantów xBulls drogą telefoniczną inwestycji w konkretne instrumenty finansowe wprowadzając ich w błąd co do posiadanych zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wiedzy doradców w wyniku czego doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym skutkującym utratą zainwestowanych środków, tj. o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. – na podstawie art. 322 § 1 k.p.k. wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 Informację zamieszczono w dniu 18.01.2021 r.

Menu boczne