Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

Stosownie do treści art. 131 § 2 k.p.k. Prokuratura Okręgowa w Warszawie informuje, że 2 marca 2021r. sporządzony został akt oskarżenia przeciwko Eyalowi P. i innym 15 osobom oskarżonym to, że :


1.    od nieustalonego bliżej okresu, nie później jednak niż od stycznia 2014 r. do lipca 2016 r. w Warszawie oraz na terenie innych miast Polski, działając wspólnie i w porozumieniu ze sobą oraz innymi osobami wobec których wyłączono materiały do odrębnego postępowania, brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu prowadzenie bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na platformach inwestycyjnych, polegających na zawieraniu transakcji na instrumentach finansowych CFD oraz innych instrumentach finansowych, w tym również, na rynku walutowym Forex, a także na popełnianiu w ramach prowadzonej działalności, oszustw na szkodę osób dokonujących inwestycji,

tj. o czyn z art. 258 § 1 k.k.
 
2.    od nieustalonego bliżej okresu, nie później jednak niż od stycznia 2014 r. do lipca 2016 r. w Warszawie oraz na terenie innych miast Polski, działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wspólnie i w porozumieniu ze sobą oraz innymi osobami, wobec których wyłączono materiały do odrębnego postępowania, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu oraz w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, a także, bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, prowadzili działalność maklerską w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, polegającą na doradztwie inwestycyjnym i oferowaniu instrumentów finansowych, jak również na zawieraniu transakcji na instrumentach finansowych CFD oraz innych instrumentach finansowych, w tym również na rynku walutowym FOREX, wykonując działalność w ramach podmiotów o nazwach : Alpha Finex Ltd. z siedzibą w Roseau na Dominice, posługującej się marką handlową – Alpha Finex, U Trade Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Labor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Bloom Fx Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, IL Trade Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Trade Marker Cyprus Ltd. z siedzibą na Cyprze, występującej pod marką handlową SKY FX, przyjmowali od klientów środki finansowe w celu zarządzania nimi na platformie inwestycyjnej oraz rzekomego wypracowywania na rzecz inwestorów zysku poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe, kruszce oraz waluty na rynku walutowym Forex, po uprzednim wprowadzeniu osób inwestujących w błąd w zakresie sposobu zarządzania powierzonymi środkami, opłacalności dokonywanych inwestycji, bezpieczeństwa zainwestowanych środków, gwarancji ich wypłaty oraz pewności osiągnięcia zysku z dokonywanych inwestycji, które wbrew czynionym zapewnieniom, przyniosły jedynie straty, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 14 734 011, 40 zł (czternastu milionów siedmiuset trzydziestu czterech tysięcy jedenastu złotych, czterdziestu groszy), 954 898, 60 USD (dziewięciuset pięćdziesięciu czterech tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu dolarów amerykańskich, sześćdziesięciu centów) oraz 228 EUR (dwustu dwudziestu ośmiu Euro) 337 (trzystu trzydziestu siedmiu) ustalonych inwestorów,

tj. o czyn z art. 178 ustawy z 29 lipca 2005r. „O obrocie instrumentami finansowymi” w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

Pouczenia do pobrania

Data ogłoszenia 10.03.2021 r.
 

Menu boczne