Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola informuje pokrzywdzonych o umorzeniu dochodzenia w sprawie doprowadzenia w okresie kwiecień 2019 r. - styczeń 2020 r. klientów spółki Medimed Sp. z o.o. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przy zawieraniu umów o zapewnienie dostępu do usług zdrowotnych i rehabilitacyjnych, poprzez wprowadzenie wprowadzenie ich w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z ww. umów, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk.

Sygnatura sprawy PR 2 Ds. 152.2020

Prokurator
Prokuratury Rejonowej
Warszawa Wola
/-/ Elżbieta Karwowska

Menu boczne