Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

 Prokuratura Okręgowa w Warszawie na podstawie art. 131 par. 2 i 3 k.p.k. zawiadamia osoby pokrzywdzone, że w dniu 23 lutego 2021 r. w sprawie PO III Ds. 58.2017 dotyczącej umów grupowego ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi o nazwach: Lucro, Plan Regularnego Oszczędzania Zabezpiecz Przyszłość, Plan Oszczędnościowy Stabilne Oszczędzanie, Kwartalny Profit, Kwartalny Profit Plus, Światowe Bogactwa, Światowe Rynki, Symfonia Zyśków, Better Future, Dziesięciokrotka, Genesis oferowanych przez Getin Noble Bank S.A., Open Finance S.A. i Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., prokurator wydał postanowienie o przedłużeniu terminu do wykonania opinii przez Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi do 30 września 2021 r. Każdy z pokrzywdzonych ma prawo zwrócić się o doręczenie odpisu postanowienia o przedłużeniu terminu do zasięgnięcia opinii ww. Instytutu w zawitym terminie 7 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.

 
Data publikacji 02.03.2021 r.
Menu boczne