Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

 

Ogłoszenie o wydaniu postanowień o zasięgnięciu opinii biegłego w sprawie
o sygn. akt. PO IX Ds. 193.2017

Prokuratura Okręgowa w Warszawie na podstawie art. 131 § 2 k.p.k. i art. 318 k.p.k.  zawiadamia osoby pokrzywdzone, że w toku postępowania PO IX Ds. 193.2017 w sprawie o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. prokurator wydał następujące postanowienia o zasięgnięciu opinii biegłego:

- postanowienie  z dnia 7 października 2019 r.  o zasięgnięciu opinii biegłego z zakresu rachunkowości i finansów oraz analizy ekonomicznej i finansowej

- postanowienie z dnia 18 listopada 2019 r. o zmianie postanowienia z dnia 7 października zasięgnięciu opinii biegłego

- postanowienie o zasięgnięciu opinii biegłego z zakresu informatyki śledczej z dnia 12 marca 2019 r.

- postanowienie o zasięgnięciu opinii biegłego z zakresu informatyki śledczej z dnia 13 maja 2019 r.

- postanowienie o zasięgnięciu opinii biegłego z zakresu informatyki śledczej z dnia 4 czerwca 2019 r.

- postanowienie o zasięgnięciu opinii biegłego z zakresu informatyki śledczej z dnia 9 czerwca 2020 r.

- cztery postanowienia o zasięgnięciu opinii biegłego z zakresu informatyki śledczej z dnia 15 czerwca 2020 r.

            Każdy z pokrzywdzonych ma prawo zwrócić się z prośbą o doręczenie odpisu wyżej wymienionych postanowień o zasięgnięciu opinii biegłego w zawitym terminie 7 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.

            Pokrzywdzonym i ich pełnomocnikom przysługuje prawo do zapoznania się z opinia złożoną na piśmie oraz do wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłych.

Biegli z zakresu rachunkowości i finansów oraz analizy ekonomicznej i finansowej wydali dotychczas dwie opinie wstępne, jednak z uwagi na zgromadzenie obszernego dodatkowego materiału dowodowego nie sporządzili jeszcze pełnej opinii. Biegły z zakresu informatyki śledczej dotychczas sporządził opinie wydane na podstawie postanowień z: 12 marca 2020 r., 13 maja 2020 r., 4 czerwca 2020 r., 9 czerwca 2020 r. oraz jednego z postanowień wydanych w dniu 15 czerwca 2020 r.

Prawdopodobny termin sporządzenia ostatniej ze zleconych opinii z zakresu informatyki śledczej to wrzesień 2020 r. Przewidywany termin sporządzenia opinii z zakresu rachunkowości i finansów oraz analizy ekonomicznej i finansowej uległ znacznemu wydłużeniu z uwagi na zabezpieczenie w toku postępowania dodatkowego obszernego materiału dowodowego i obecnie jest szacowany na okres do trzech miesięcy od przekazania biegłym opinii z zakresu informatyki śledczej.

Menu boczne