Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

       Na podstawie art. 131 § 2 k.p.k. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 stycznia 2021 r. zostało umorzone postępowanie PO II Ds. 35.2021 przeciwko Marcie W. podejrzanej o to, że od lipca 2016 r. do listopada 2016 r. w Warszawie jako pracownik U Trade Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, brała udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu prowadzenie bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na platformach inwestycyjnych, polegających na zawieraniu transakcji na instrumentach finansowych CFD oraz innych instrumentach finansowych, w tym również, na rynku walutowym forex, a także na popełnianiu w ramach prowadzonej działalności oszustw na szkodę osób dokonujących inwestycji, tj. o czyn z art. 258 § 1 k.k. i inne

Wobec pozostałych podejrzanych postępowanie jest kontynuowane

Menu boczne