Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

Prokuratura Okręgowa w Warszawie informuje, że w dniu 15 lutego 2021 r. w sprawie PO III Ds. 176.2018 wydane zostało postanowienie o przedstawieniu obywatelowi Stanów Zjednoczonych Ameryki – Johnowi P. zarzutu popełnienia przestępstwa oszustwa na szkodę 5863 osób, w związku z założeniem za pośrednictwem strony internetowej www.netleaders.com, prowadzeniem i promowaniem projektu pod nazwą „ekosystem DasCoin”, stanowiącego system promocyjny typu piramida i doprowadzeniem pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej wysokości co najmniej 62.241.777,30 PLN, po uprzednim wprowadzeniu ich w błąd co do tego, iż system DasCoin stanowi zestaw usług i produktów, oferowanych do nabycia za pośrednictwem wymienionej powyżej strony, opartych na technologii blockchain, a nadto wprowadzając pokrzywdzonych w błąd co do spodziewanych korzyści kapitałowych, to jest o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk.  


Data zamieszczenia komunikatu 02.03.2021 r.

Menu boczne