Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

Prokuratura Okręgowa w Warszawie w trybie art. 131 par. 3 Kodeksu postepowania karnego zawiadamia, iż w toku śledztwa o sygnaturze PO I Ds 38.2020 prowadzonego w sprawie o czyn z art. 165 par 1 pkt 2 k.k. i inne wydano postanowienie o powołaniu w charakterze biegłego Narodowy instytut Leków w celu przeprowadzenia badań,  zabezpieczonej na potrzeby niniejszego postępowania, próbki preparatu w postaci hydrofilowego żelu do endopropetyki miękkich tkanek ludzkich Los Deline (do 21 marca 2017 roku występującego również od nazwą handlową Aquafilling bodyline oraz Aquafilling faceline) i stwierdzenia czy produkt ten jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, a jeżeli tak, to do której klasy należy, a także czy skład tego produktu odpowiada składowi określonemu w instrukcji użycia, a jeżeli nie, to jakie występują w tym zakresie rozbieżności oraz ustalenia czy preparat ten zawiera substancje, które są niebezpieczne dla życia lub zdrowia człowieka, a jeżeli tak, to jakie, w jakich ilościach oraz jakie mogą one powodować skutki uboczne stosowanie tego produktu, w szczególności w zabiegach medycyny estetycznej w celu powiększania lub korekcji kształtu piersi albo pośladków, zagraża życiu lub zdrowiu tych osób, a jeżeli tak, to w jaki sposób oraz jakiego rodzaju powikłania mogą wystąpić po zastosowaniu tego produktu.

Data opublikowania: 22.03.2021 r.

Menu boczne