Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Prokuratura Okręgowa w Warszawie zawiadamia strony postępowania PO III Ds 31.2021, że postanowieniem z dnia 10 lutego 2021 roku umorzono postępowanie w sprawie udaremnienia w dniu 26 lipca 2016 r. w Warszawie, w związku z grożącą niewypłacalnością, zaspokojenia wierzycieli firmy Polbrand Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, poprzez zawarcie w Kancelarii Notarialnej (…) w Warszawie, w formie aktu notarialnego rep. (…), przedwstępnej umowy sprzedaży oraz oświadczenia o ustanowieniu hipoteki na nieruchomości zabezpieczonej hipotecznie na rzecz wierzycieli i położonej w Nowej Niedrzwicy, woj. lubuskie, stanowiącej majątek Polbrand Sp. z o.o., czym działano na szkodę D. Z.  i wielu nieustalonych wierzycieli, tj. o czyn z art. 300 § 1 i 3 k.k. 
 
Postanowienie podlega zaskarżeniu i zostanie doręczone pokrzywdzonym, którzy się o to zwrócą w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.
 
Data publikacji 12.07.2021 r
 
Menu boczne