Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

Prokuratura Okręgowa w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 lipca 2021 r. prokurator zawiesił śledztwo o sygn. PO II Ds 214.2021, prowadzone przeciwko osobie podejrzanej o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przestępstwami inwestycyjnymi związanymi z działalnością platformy handlowej „FxOnUs”, a także o popełnienie oszustwa, w warunkach udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, na szkodę kilkudziesięciu ustalonych inwestorów, których wprowadzono w błąd co do szeregu okoliczności dotyczących dokonywania inwestycji przy pomocy platformy handlowej „FxOnUs”, w wyniku czego doprowadzono ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości, jednocześnie prowadząc działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia, upoważnienia lub uprawnienia, tj. o czyny z art. 258 § 1 k.k. oraz z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. Przyczyną zawieszenia jest długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania, polegająca na tym, że podejrzanego nie można ująć. Podejrzany nie przebywa pod żadnym ze znanych adresów w Polsce; w sprawie prowadzone są poszukiwania podejrzanego. Śledztwo zostanie podjęte po ujęciu podejrzanego.

Menu boczne