Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

Zawiadomienie  o wszczęciu śledztwa

Na podstawie art. 305 § 4 k.p.k. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zawiadamia pokrzywdzonych oraz zawiadamiających w sprawie PO III Ds 129.2018, że postanowieniem z dnia 20.03.2020r. wszczęto śledztwo w sprawie oszustwa na szkodę wielu osób przez przedstawicieli spółek Exeos sp. z oo., J&J Insurance Financial Car Fleet Managment Group sp. z o.o., Praebo sp. z o.o. i Auto Rentier sp. z o.o. działających na terenie całego kraju w latach 2015-2020, w związku z zawieraniem tzw. umów sponsoringu i innych umów o współpracę, bez zamiaru wywiązania się z obowiązków umownych tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kodeksu karnego oraz inne czyny zabronione.

Postanowienie nie podlega zaskarżeniu.

Menu boczne