Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

Prokuratura Okręgowa w Warszawie – na podstawie art. 131 § 2 k.p.k. – zawiadamia osoby pokrzywdzone, że postanowieniem z dnia 14 września 2021 r. prokurator wszczął za sygn. PO II Ds 61.2021 śledztwo w sprawie:

 

1. podejmowania w okresie od 1.01.2020 roku do dnia 9.02.2021 roku przez przedstawicieli spółki Lyoness Europe AG z adresem rejestracyjnym w Szwajcarii, wspólnie i w porozumieniu, wobec środków płatniczych o łącznej wartości 21 098 062, 64 PLN oraz 950 163, 24 EUR, pochodzących z korzyści związanej z popełnieniem czynu zabronionego czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków pieniężnych lub też miejsca ich umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenia przepadku, za pośrednictwem rachunków bankowych prowadzonych przez ING Bank Śląski S.A. o numerach:

1.      nr 35 1050 1214 1000 0023 3911 7521 (PLN), rachunek otwarty w dniu 10.03.2009 r.,

2.      nr 25 1050 1214 1000 0023 3911 7604 (PLN), rachunek otwarty w dniu 10.03.2009 r.,

3.      nr 45 1050 1214 1000 0023 3911 7729 (PLN), rachunek otwarty w dniu 10.03.2009 r.,

4.      nr 70 1050 1214 1000 0023 6584 5532 (EUR), rachunek otwarty w dniu 16.10.2012 r.,

tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art.  299  § 1 i 5 kk,

 

2. doprowadzenia w bliżej nieustalonym miejscu i czasie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 4 295 930,49 zł, nieustalonej liczby osób przez przedstawicieli Programu Marketingowego Lyconet (wcześniej Program Lojalnościowy Lyoness), poprzez wprowadzenie ich w błąd, co do możliwości osiągnięcia korzyści majątkowych z tytułu inwestowania i uczestnictwa w ww. programie tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 1 kk,

 

3. gromadzenia w bliżej nieustalonym miejscu i czasie, środków finansowych uczestników programu o nazwie Program Marketingowy Lyconet (wcześniej Program Lojalnościowy Lyoness) w ramach sprzedaży udziału w zyskach, a następnie obciążaniu zgromadzonych środków ryzykiem inwestycyjnym bez wymaganego zezwolenia tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art.  287 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Menu boczne