Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o zmianie postanowienia o zasięgnięciu opinii – powołaniu biegłego z Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi w sprawie o sygn. PO III Ds. 58.2017

       Prokuratura Okręgowa w Warszawie na podstawie art. 131 § 2 i 3 k.p.k. i art. 318 k.p.k. zawiadamia osoby pokrzywdzone, że w dniu 11 sierpnia 2020 r. w sprawie o sygn. PO III Ds. 58.2017 dotyczącej umów grupowego ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi o nazwach: Lucro, Plan Regularnego Oszczędzania Zabezpiecz Przyszłość, Plan Oszczędnościowy Stabilne Oszczędzanie, Kwartalny Profit, Kwartalny Profit Plus, Światowe Bogactwa, Światowe Rynki, Symfonia Zysków, Better Future, Dziesięciokrotka, Genesis oferowanych przez Getin Noble Bank S.A., Open Finance S.A. i Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., prokurator wydał postanowienie o zmianie postanowienia o zasięgnięciu opinii – powołaniu biegłego z Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi wyznaczając nowy termin sporządzenia opinii na dzień 31 marca 2021 r.

Każdy z pokrzywdzonych ma prawo zwrócić się z prośbą o doręczenie odpisu postanowienia o zasięgnięciu opinii w/w Instytutu w zawitym terminie 7 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.

Pokrzywdzonym i ich pełnomocnikom przysługuje prawo do zapoznania się z opinią złożoną na piśmie oraz do wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłych.

Menu boczne