Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Prokuratura Okręgowa w Warszawie na podstawie art. 131 par. 2 i art. 334 par. 3 k.p.k. zawiadamia pokrzywdzonych o przesłaniu w dniu 6 maja 2021 r. do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny aktu oskarżenia w sprawie o sygnaturze akt PO IX Ds. 52.2021 przeciwko Łukaszowi M. i Kamili M. podejrzanym o popełnienie przestępstwa z art. 286 par. 1 k.k. w zb. z art. 13 par. 1 k.k. w zw. z art. 286 par. 1 k.k. w zw. z art. 12 par. 1 k.k., polegającego na podszywaniu się przez podejrzanych pod podmiot o nazwie Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej i wysyłaniu w okresie od sierpnia 2011 r. do stycznia 2012 r. do wielu osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie całego kraju wezwań do zapłaty kwoty w wysokości 115 złotych, podczas gdy opłata przelewana była na konto podejrzanych nie mających nic wspólnego z tym rejestrem.
 

Jednocześnie Prokuratura Okręgowa w Warszawie umieszcza treść pouczeń o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonych w postępowaniu karnym w celu zapoznania się z ich treścią przez osoby pokrzywdzone.

Data publikacji  26.05.2021 r.

Menu boczne