Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
W związku ze sprawą prowadzoną przeciwko podejrzanym o uszczuplenie w dniach 20 sierpnia 2019 r. i 6 września 2019 r. zaspokojenia wielu wierzycieli Onico S.A. poprzez zbycie na rzecz Onico Gas S.A. środków finansowych stanowiących składnik majątku Onico S.A. w kwocie 10.568.900 złotych oraz zawarcie umowy pośrednictwa finansowego, na podstawie której środki należne Onico S.A.były przechowywane na rachunku bankowym Onico Gas Sp. z o.o., tj. o czyn z art. 300 par. 3 k.k. i inne, zawiadamia się pokrzywdzonych, że w dniu 30 czerwca 2021 r. wydano postanowienie o zawieszeniu ww. postępowania.
 
Jednocześnie poucza się każdego pokrzywdzonego w ww. sprawie o możliwości doręczenia postanowienia pokrzywdzonemu, który w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o to się zwróci.
 
Data publikacji 12.07.2021 r.
Menu boczne